Accessibility Tools

Πόροι

Αποτέλεσμα του έργου 1

Μεθοδολογικό πλαίσιο και πρόγραμμα σπουδών

Το αποτέλεσμα 1 του έργου “Έναρξη – Προώθηση της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη σχολική εκπαίδευση”, συνίσταται στο σχεδιασμό ενός μεθοδολογικού πλαισίου και προγράμματος σπουδών υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση των μαθητών λυκείου (HSS) και την καταλληλότερη δυνατή κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (SE) και την Κοινωνική Καινοτομία (SI), ως εργαλεία για την παροχή βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων εντός των τεσσάρων ειδικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών πλαισίων των χωρών. Χωρίζεται σε 4 καθήκοντα ως εξής:

1: ανάπτυξη των στόχων και του πλαισίου κατάρτισης του INITIATION, μια έρευνα γραφείου και πεδίου σχετικά με την κατάσταση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στα σχολεία στις εμπλεκόμενες χώρες-εταίρους της ΕΕ – (βρίσκεται ως pdf εδώ)

2: το σχέδιο μιας δομής προγράμματος σπουδών για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων θεμάτων στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακούς στόχους και δραστηριότητες.

3: μεθοδολογία κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές με προσεγγίσεις για μικτή μάθηση.

4: μια επισκόπηση και οδηγίες για τον τρόπο ανάγνωσης των εγγράφων – (βρίσκεται ως pdf εδώ)

Αποτέλεσμα του έργου 2

Μαθησιακοί πόροι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα για τη βιωσιμότητα

Το αποτέλεσμα αυτό αφορά την ανάπτυξη μαθησιακών πόρων, σχετικών με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών λυκείου. Αυτοί οι μαθησιακοί πόροι προωθούν την ενασχόληση των μαθητών με την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως τρόπο παροχής βιώσιμων λύσεων σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήματα στις κοινότητές τους. Αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο μελέτης των μαθητών γυμνασίου, προωθώντας ταυτόχρονα την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και τη μικρομάθηση. Χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές, όπως εμπλουτισμένο κείμενο, παρουσιάσεις, βίντεο μικρής διάρκειας και μίνι-παιχνίδια, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές μελέτες περιπτώσεων και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για το θέμα. Οι μαθησιακοί πόροι έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη δομής, για την εξοικείωση των μαθητών με την κοινωνική ευθύνη, την προσέγγιση της ανεξάρτητης σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση των συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας που εξυπηρετούν τον στόχο των βιώσιμων λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Με τη χρήση αυτών των μαθησιακών πόρων, οι μαθητές αναπτύσσουν τις εγκάρσιες δεξιότητές τους, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, την ιδιότητα του πολίτη, τη μαθητική ηγεσία, τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινότητα, την κλιματική πρόκληση και τις λύσεις που είναι διαθέσιμες μέσω της κοινωνικής συνεργασίας. Επιπλέον, αναπτύσσουν αυξημένα κίνητρα προς τη χρήση μεθόδων σχεδιασμού υπηρεσιών για την παροχή βιώσιμων λύσεων σε περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές τους κοινότητες. Τέλος, το R2 περιλαμβάνει την αναθεώρηση και τη μετάφραση των μαθησιακών πόρων σε 4 γλώσσες (EN, GR, IT, EE), ώστε να διασφαλιστεί η χρήση τους και σε άλλες χώρες, όπου υπάρχουν παρόμοιες ανάγκες κατάρτισης των φοιτητών. Οι μαθησιακοί πόροι είναι διαθέσιμοι μέσω της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του R3. Μπορείτε να βρείτε το παραγόμενο υλικό εδώ.

Αποτέλεσμα του έργου 3

Ψηφιακή πλατφόρμα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα σχολεία

Η ψηφιακή πλατφόρμα INITIATION elearning.initiation-project.eu) στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές γυμνασίου, μέσω βιωματικής και ενεργητικής μάθησης. Οι μαθητές λυκείου καλούνται να δημιουργήσουν -με την υποστήριξη των καθηγητών τους- το δικό τους
τις δικές τους εικονικές κοινωνικές επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά τους σχέδια για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες.
Οι εικονικές κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους καθώς και με πραγματικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν μια κοινότητα πρακτικής και να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μοχλού για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Επιπλέον, σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα διατίθενται ελκυστικά διαδικτυακά μαθήματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, καθώς και μίνι παιχνίδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας.
Η ψηφιακή πλατφόρμα INITIATION είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και εσθονικά και μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Αποτέλεσμα του έργου 4

Εγχειρίδιο καθηγητών

Το Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος INITIATION είναι ένας χρήσιμος και ολοκληρωμένος οδηγός που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους στην παροχή μιας μετασχηματιστικής μαθησιακής εμπειρίας στους μαθητές γυμνασίου. Παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε ενότητα και προσφέρει πρόσθετες δραστηριότητες για την ενίσχυση της συμμετοχής και της κατανόησης των μαθητών. Μέσω της ενσωμάτωσης των παιδαγωγικών μεθόδων που βασίζονται στην πρακτική και των παιδαγωγικών μεθόδων που βασίζονται στη σκέψη σχεδιασμού, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν εικόνα της κοινωνικής καινοτομίας e βιωσιμότητας. Η μελέτη των ενοτήτων θα επιτρέψει στους φοιτητές να έχουν, στο τέλος της εμπειρίας, επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις με αντίκτυπο, αντιμετωπίζοντας περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προκλήσεις και να προωθήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους. Συγκεκριμένα, τα θέματα που καλύπτονται στον οδηγό περιλαμβάνουν μια εισαγωγή στις έννοιες της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιστημονικών στοιχείων για την κλιματική αλλαγή και μια ιδέα για το πώς μπορεί να συσταθεί μια κοινωνική επιχείρηση, για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέλος, θα παρέχει τις σωστές επεξηγήσεις για να υποστηρίξει τους φοιτητές στην εκμάθηση των βασικών αρχών της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου για κοινωνικές επιχειρήσεις και των διαφόρων συνιστωσών της ανάλυσης του μακροπεριβάλλοντος.

Αποτέλεσμα του έργου 5

Συστάσεις για την αξιοποίηση της προσέγγισης INITIATION

Προσεχώς

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031559]