Accessibility Tools

Το έργο

Επισκόπηση

Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ένας υποτομέας του τομέα της επιχειρηματικότητας, έχει κερδίσει αυξημένη προσοχή από τους μελετητές της. Περιλαμβάνει την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την εκμετάλλευση ευκαιριών που οδηγούν σε κοινωνική αξία, τις βασικές και μακροχρόνιες ανάγκες της κοινωνίας, σε αντίθεση με τον προσωπικό ή εταιρικό πλούτο.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την αξία που έχει η κοινωνική επιχειρηματικότητα για την ευρωπαϊκή κοινωνία ως κινητήριος μοχλός για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα σχολεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενσωματώνουν σιγά-σιγά την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Σκοπός του έργου

Το έργο INITIATION αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές γυμνασίου και στην ανάπτυξη των κινήτρων τους για να αποκτήσουν καλύτερο προσανατολισμό στην κοινότητα και να συμμετάσχουν ενεργά στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές τους κοινότητες.

Στόχοι

Το έργο ενσωματώνει στην εκπαιδευτική του προσέγγιση μια καινοτόμο διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα για τη σχολική κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία:

 • να καθορίσουν με την υποστήριξη των καθηγητών τους περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναπτύξουν κοινωνικές επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά τους σχέδια με στόχο την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • να συνδεθούν με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς τους.
 • να καλλιεργήσουν τις πράσινες δεξιότητές τους, τη δημιουργικότητά τους και άλλες βασικές ικανότητες, όπως η ομαδική εργασία και η επίλυση προβλημάτων.

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Μεθοδολογικό πλαίσιο και πρόγραμμα σπουδών
 • Μαθησιακοί πόροι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα για την αειφορία
 • Ψηφιακή πλατφόρμα για τη σχολική κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς
 • Συστάσεις για την αξιοποίηση της προσέγγισης INITIATION

Μεθοδολογία

 • ΣΤΑΔΙΟ Ι. Ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου έναρξης και του προγράμματος σπουδών

 • ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ. Ανάπτυξη μαθησιακών πόρων για την οικοδόμηση των ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας των μαθητών λυκείων

 • ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ. Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα σχολεία

 • ΣΤΑΔΙΟ IV. Δοκιμή της προσέγγισης έναρξης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της

 • ΣΤΑΔΙΟ V. Λήψη μέτρων για την υποστήριξη της αξιοποίησης και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου

Εταίροι

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
ΠΔΕ Πελοποννήσου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου εδρεύει στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ιδρύθηκε το 2003 και αποτελεί άμεσο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκτός από την Αρκαδία, η Διεύθυνση εποπτεύει και τις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Επικεφαλής της Διεύθυνσης είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Δημήτριος Οικονομόπουλος. Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης συνοψίζονται στη διοίκηση, εποπτεία και καθοδήγηση όλων των φορέων που αφορούν στην εκπαίδευση, εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ανήκουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο αριθμός των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της ανέρχεται σε 900 και ο αριθμός των υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτήν, άμεσα ή έμμεσα, είναι περίπου 9500. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό αποτελείται από στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Η Διεύθυνση συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων Πολιτιστικής, Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικών διαγωνισμών και εκπαιδευτικών συναντήσεων. Είναι επίσης συντονιστής του προγράμματος Erasmus+: “European herItage 3D games platform for teaching mAths (IDEA)”. Η Περιφερειακή Διεύθυνση απαριθμεί ένα σύνολο 71.150 μαθητών υπό την εποπτεία της (38.000 σπουδάζουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 33.150 σπουδάζουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

CNR ITD

ο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (CNR-ITD) είναι το μοναδικό δημόσιο επιστημονικό ινστιτούτο στην Ιταλία που ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα εργαλεία και οι μέθοδοι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με καινοτόμο τρόπο. Με την πάροδο των ετών, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας έχει διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στον τομέα αυτό. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1970 και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το 1993. Τα δύο αυτά ινστιτούτα συγχωνεύθηκαν το 2002 για να σχηματίσουν το σημερινό ινστιτούτο, με έδρα τη Γένοβα και ένα τμήμα του στο Παλέρμο. Αποστολή του ινστιτούτου είναι η εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας με έμφαση στους εξής τομείς: Καινοτόμες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγηση μαθησιακών περιβαλλόντων- μελέτη των αναδυόμενων εκπαιδευτικών αναγκών και ευκαιριών που προκύπτουν από την εξέλιξη των ΤΠΕ και τις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης.

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC Danilo Dolci)

Το CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο, που ιδρύθηκε το 1958 από την εμπειρία και το έργο του Danilo Dolci, κοινωνικού ακτιβιστή, κοινωνιολόγου κατά της βίας και εκπαιδευτικού.
Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν νέοι και ενήλικες και η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία για περισσότερα από είκοσι χρόνια κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, συλλόγους και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το CSC “Danilo Dolci” εργάζεται σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες:
– Τοπική ανάπτυξη, με αφετηρία τις ανάγκες της κοινότητας και με ιδιαίτερη προσοχή στις πιο μειονεκτικές ομάδες-στόχους,
– Δημιουργικότητα, προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και χρήση νέων μεθοδολογιών για την ενδυνάμωση των νέων, των ενηλίκων και των επαγγελματιών.
Ειδικότερα, το έργο του Κέντρου βασίζεται στην Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση, μια μεθοδολογία έρευνας και αυτοανάλυσης χρήσιμη για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής.

Computer Technology Institute and Press “Diophantus”

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην έρευνα και την ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την ίδρυσή του το 1985, και κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, το ΙΤΥΕ Διόφαντος έχει συμβάλει ενεργά σε πολλές από τις εξελίξεις στις ΤΠΕ που σήμερα θεωρούνται δεδομένες.

Vändra Gymnasium
Varnas_Gymnasium

Το Vändra Gymnasium βρίσκεται στο κέντρο της Εσθονίας. Έχει 320 μαθητές, 37 καθηγητές και 30 μέλη προσωπικού. Αυτό το αγροτικό σχολείο έχει ηλικία 100 ετών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική ζωή της μικρής επαρχιακής πόλης Vändra με πληθυσμό περίπου 3.000 άτομα.
Από το 2015 υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση, καθώς δημιουργήθηκαν 4 τμήματα για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πιο δημοκρατικές βελτιώσεις για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Στο τμήμα του γυμνασίου δίνεται έμφαση στην επιχειρηματικότητα και τον αθλητισμό με επιπλέον μαθήματα αγγλικών και μαθηματικών, ενώ στο τμήμα του βασικού σχολείου υπάρχουν ειδικά μαθήματα στον κλάδο της δημιουργικής απασχόλησης και του αθλητισμού.
Το σχολείο συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα της Εσθονίας, για παράδειγμα αυτά που σχετίζονται με την πρόληψη του εκφοβισμού ή της φύσης κ.λπ. Έχει καλά ακαδημαϊκά αποτελέσματα και μεγάλη επιλογή εξωσχολικών μαθημάτων για τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του χορωδιακού τραγουδιού, της τέχνης, του λαϊκού χορού και του αθλητισμού.

The Junior and Senior School (TJSS)
The junior & Senior school

Στόχος του σχολείου είναι να παρέχει στους μαθητές του μια άριστη, καινοτόμο και δημιουργική εκπαίδευση που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη ζωή ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας με αυτοπεποίθηση, συμπόνια και υγεία. Το Junior School και το Senior School προσφέρουν κορυφαίες εγκαταστάσεις σε δύο χώρους, που λειτουργούν σε πανέμορφους χώρους με σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κατάλληλες για τη μάθηση του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων καλά εξοπλισμένων αιθουσών διδασκαλίας, αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής, καθώς και εργαστηρίων φυσικών επιστημών, στούντιο θεάτρου και μουσικής και πισίνας στον χώρο του Senior School.

Το Junior and Senior School είναι ένα σχολείο που ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Αγγλία, με συνεχή εκπαίδευση από την Πρώιμη Εκπαίδευση μέχρι τα δύο τελευταία έτη (Sixth Form) για παιδιά ηλικίας 3-19 ετών. Πάνω από 800 παιδιά φοιτούν στο καθιερωμένο Junior School και σχεδόν 600 στο ταχέως αναπτυσσόμενο Senior School, στο οποίο μπορούν επίσης να ενταχθούν μαθητές από ελληνικά και άλλα δημοτικά σχολεία στην 7η τάξη (που ισοδυναμεί με το πρώτο έτος του γυμνασίου). Το μέσο επικοινωνίας στο σχολείο μας είναι η αγγλική γλώσσα και ως εκ τούτου όλοι οι μαθητές μας αποφοιτούν με πλήρη επάρκεια στην ομιλία, την ακρόαση, την ανάγνωση και τη γραφή στα αγγλικά.

Πανεπιστήμιο Πατρών (UPatras)
University of Patra

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPatras) βρίσκεται στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας. Ιδρύθηκε το 1964, ενώ αποτελείται από 7 σχολές και 35 τμήματα. Εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό τομέων και κατά συνέπεια μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων μέσω 35 προπτυχιακών και 50 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η δημιουργία νέας γνώσης μέσω της προώθησης της επιστημονικής έρευνας. Αυτό καθιστά το πανεπιστήμιο ιδιαίτερα ενεργό στην έρευνα, με υψηλή φήμη για την ποιότητα και την καινοτομία του. Στην παγκόσμια κατάταξη QS World Ranking / Top Universities (2021), το UPatras κατατάσσεται στις θέσεις 751-800. Παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητές του, το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί τη Μονάδα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Στο πανεπιστήμιο λειτουργεί ένα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων που ακολουθεί τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει ένα πλήρες φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα και την επιχειρηματικότητα.

CARDET

Το CARDET (Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων και τον σχεδιασμό στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων και ηλικιωμένων.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031559]