Accessibility Tools

Meist

Ülevaade

Viimaste aastate jooksul on sotsiaalne ettevõtlus, ettevõtlusvaldonna aladistsipliin, pälvinud suurenenud tähelepanu ettevõtlusteadlaste hulgas. See hõlmab endas võimaluste tunnustamist, hindamist ja ärakasutamist, mille tulemuseks on sotsiaalne väärtus – ühiskonna põhilised ja pikaajalised vajadused, mitte isiklik või aktsionäride rikkus.

Vaatamata sellele, milline väärtus on sotsiaalsel ettevõtlusel Euroopa ühiskonna jaoks keskkonnaprobleemide lahendamise tõukejõuna, lisavad paljud Euroopa riikide koolid sotsiaalset ettevõtlust tasapisi oma õppekavadesse.

Projekti Eesmärk

INITIATION projekti eesmärk on kasvatada keskkooliõpilaste seas sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni mõtteviisi ning motiveerida neid muutuma kogukonnakesksemaks ning olla aktiivselt kaasatud kohalike kogukondade eesseisvate keskkonnaprobleemide lahendamiseks

Täpsemad eesmärgid

Projekti koolitus hõlmab uuenduslikku veebipõhist digitaalset platvormi koolide sotsiaalseks ettevõtluseks.

Lisaks võimaldab see:

 • määratleda oma õpetajate toel keskkonnaprobleeme ning arendada sotsiaalseid ettevõtteid ja nende äriplaane, mille eesmärk on keskkonnaprobleemidega võitlemine.
 • luua ühendust kohalike sotsiaalsete osalejatega.
 • kasvatada oma rohelisi oskusi, loovust ja muid võtmepädevusi, nagu meeskonnatöö ja probleemide lahendamine.

Projekti Tulemused

Projekti tulemused on järgnevad:

 • Metoodiline raamistik ja õppekava
 • Jätkusuutlikkust toetava sotsiaalse ettevõtluse õppematerjalid
 • Digitaalne platvorm koolide sotsiaalseks ettevõtluseks
 • Õpetajate käsiraamat

Metoodika

 • I ETAPP. Algatuse metoodiline raamistiku ja õppekava väljatöötamine

 • II ETAPP. Õpiressursside arendamine gümnaasiumiõpilaste sotsiaalse ettevõtluse pädevuste kujundamiseks

 • III ETAPP. Veebipõhise digiplatvormi arendamine koolide sotsiaalseks ettevõtluseks

 • IV ETAPP. Algatusmeetodi testimine ja selle tõhususe hindamine

 • V ETAPP. Võtta kasutusele meetmeid projekti tulemuste kasutamiseks ja jätkusuutlikkuse toetamiseks

Partnerid

Regional Directorate for Primary & Secondary Education of Peloponnese
ΠΔΕ Πελοποννήσου

Peloponnesose alg- ja keskhariduse piirkondlik direktoraat asub Arkaadia piirkondliku üksuse pealinnas Tripolises. Asutatud aastal 2003, on see direktoraat Haridus- ja usuasjade ministeeriumi otsene eestvedaja. Lisaks Arkaadiale teostab direktoraat järelevalvet ka Argolida, Korinthia, Lakonia ja Messinia piirkondlike üksuste üle. Direktoraati juhib piirkondlik direktor Dimitrios Oikonomopoulos. Direktoraadi põhitegevuste alla kuulub kõigi Peloponnesose piirkonna haridusega seotud asutuste haldamine, järelevalve ja juhendamine, mis puudutab alg- ja keskharidust. Tema jurisdiktsiooni alla kuuluvate kooliüksuste arv ulatub 900-ni ja selle alla kuuluvate töötajate arv, kas otseselt või kaudselt, on umbes 9500. Täpsemalt koosneb personal haridusjuhtidest, nagu õppetöö koordinaatorid ja kooliüksuste direktorid, pedagoogid ja haldustöötajad. Direktoraat on aktiivselt osalenud kultuuri-, tervisekasvatus- ja keskkonnahariduse programmide, koolide konkursside ja hariduskoosolekute materjaliseerimisel. Samuti on ta Erasmus+ projekti „Euroopa pärandi 3D-mängude platvorm matemaatika õpetamiseks (IDEA)” koordinaator. Piirkondlik direktoraat loetleb tema juhendamisel kokku 71. 150 õpilast (38 000 õpib alghariduses ja 33 150 keskhariduses).

CNR ITD

Haridustehnoloogia instituut (CNR-ITD) on ainus avalik-õiguslik teadusinstituut Itaalias, mis on täielikult pühendunud uurimisele, kuidas IKT-põhised vahendid ja meetodid võivad õpetamis- ja õppimisprotsesse tõhustada ja uuendada. Aastate jooksul on Itaalia riiklikul teadusnõukogul olnud selles valdkonnas teedrajav roll. Haridustehnoloogia instituut asutati juba 1970. aastal ning Haridus- ja Koolitustehnoloogiate Instituut loodi 1993. aastal. Need kaks instituuti ühendati 2002. aastal, et moodustada praegune instituut, mille peakontor asub Genovas ja üksus Palermos.

Instituudi missiooniks on teostada teadus- ja tehnosiirdetegevusi, mis keskenduvad:

 • IKT kui õppe-/õppimisprotsesside ressurss; 
 • uuenduslikud lähenemisviisid õpikeskkondade kujundamisel, juurutamisel, juhtimisel ja hindamisel; 
 • IKT arengust ja teadmistepõhise ühiskonna nõudmistest tulenevate haridusvajaduste ja võimaluste uurimine.
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC Danilo Dolci)

Loomearengu keskus Danilo Dolci ‘’Danilo Dolci’’ on Palermos asuv mittetulundusühing, mis on sündinud 1958. aastal sotsiaalaktivisti, sotsioloogi, vägivallatu? ja koolitaja Danilo Dolci kogemustest ja tööst.

Tegemist on noori ja täiskasvanuid kaasava mittetulundusühinguga, mis on üle kahekümne aasta edukalt tegutsenud peamiselt haridussektoris koostöös koolide, ülikoolide, asutuste, ühenduste ja ühiskonnagruppidega nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

CSC “Danilo Dolci” töötab nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil, keskendudes kahele põhisambale:

– Kohalik Areng: lähtudes kogukonna vajadustest ja pöörates erilist tähelepanu kõige ebasoodsamas olukorras olevatele sihtrühmadele;

– Loovus: innovatsiooni edendamine hariduses ja uute metoodikate kasutamine noorte, täiskasvanute ja spetsialistide mõjuvõimu suurendamiseks.

Eelkõige põhineb keskuse töö metoodikal: ‘’Vastastikune Maieutiline Lähenemine’’ – uurimistöö ja eneseanalüüsi metoodika, mis on kasulik loovuse, suhtlemise, koostöö ja aktiivse osalemise arendamiseks.

Computer Technology Institute and Press “Diophantus”

Arvutitehnoloogia instituut ja ajakirjandus “Diophantus” on teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioon, mis keskendub Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogiate uurimisele ja arendustegevusele. Erilist rõhku pannakse haridusele

 • arendades ja rakendades hariduses ja elukestvas õppes tavapärast ja digitaalset meediat; 
 • kirjastades trükituid ja elektroonilisi õppematerjale; 
 • hallates ja juhtides Kreeka koolide võrgustiku; 
 • toetades korraldamist ja toimimist Kreeka haridus- ja usuasjade ministeeriumi ja kõigi haridusüksuste elektroonilist infrastruktuuri 

Lisaks alates selle loomisest 1985. aastal ka viimaste aastakümnette kiire tehnoloogilise arengu tõttu, on CTI aktiivselt kaasa aidanud paljudele IKT edusammudele, mida tänapäeval peetakse iseenesestmõistetavaks.

Vändra Gymnasium
Varnas_Gymnasium

Vändra Gümnaasium asub Kesk-Eestis. Koolis õpib 320 õpilast, 37 õpetajat ja 30 töötajat. See maakool on 100 aastat vana ja mängib olulist rolli väikese, ligikaudu 3000 elanikuga, Vändra linnakese kohalikus elus.

Alates 2015. aastast on juhtimises toimunud olulised muudatused, kuna õppejõudude aktiivseks kaasamiseks kvaliteetse hariduse andmise demokraatlikumatesse parendustesse on loodud 4 osakonda. Gümnaasiumiosas keskendutakse ettevõtlusele ja spordile koos inglise keele ja matemaatika lisatundidega, põhikooliosas on eriklassid loome- ja spordiharus.

Kool osaleb erinevates Eesti projektides, näiteks kiusamise ennetamisega või looduse jms. seotud projektides. Koolil on head õppetulemused ja suur valik õpilastele mõeldud klassiväliseid tunde, sealhulgas muusika, koorilaul, kunst, rahvatants ja sport.

The Junior and Senior School (TJSS)
The junior & Senior school

Kooli eesmärk on pakkuda oma õpilastele suurepärast, uuenduslikku ja loomingulist haridust, mis võimaldab neil täielikult oma potentsiaali realiseerida ja nautida täisväärtuslikku elu globaalse kogukonna enesekindlate, kaastundlike ja tervete liikmetena. Noorem- ja vanemkool pakub kahes kohas tipptasemel rajatisi, mis tegutsevad kaunil territooriumil, kus on kaasaegsed ja tipptasemel rajatised, mis sobivad 21. sajandi õppimiseks, sealhulgas hästi varustatud klassiruumid, spordiväljakud ja puhkealad. Samuti on ka Seeniorkooli kohas, teaduslaborid, draama- ja muusikastuudiod ning ujula.

Juunior-ja Seeniorkool on läbiv kool, mis järgib Inglismaa riiklikku õppekava ja kus 3–19-aastastele lastele on jätkuv haridus alates algaastatest kuni kuuenda klassini. Üle 800 lapse õpib kauaaegses nooremkoolis ja ligi 600 kiiresti laienevas vanemas koolis, millega saavad liituda ka Kreeka ja teiste algkoolide 7. klassi õpilased (7. klass vastab gümnaasiumi esimesele klassile). Meie kooli suhtlusvahend on inglise keel, mistõttu on kõik meie kooli lõpetajad vilunud inglise keeles rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises.

University of Patras (UPatras)
University of Patra

Patrase ülikool (UPatras) asub Patrase nimelises linnas, Ahhaias, Kreekas, mis asutati 1964. aastal. Kool koosneb 7 koolist ja 35 osakonnast. See hõlmab 35 bakalaureuse- ja 50 kraadiõppe programmi kaudu suurt hulka sektoreid ja sellest tulenevalt suurt hulka erialasid. Selle üks peamisi eesmärke on uute teadmiste loomine läbi teadusliku uurimistöö edendamise. See muudab ülikooli eriti aktiivseks teadustöös, millel on kõrge kvaliteedi ja uuendusmeelsuse maine. 2021 aasta seisuga püsib UPatras QS World Ranking / Top Universities edetabelis 751.–800 kohal. Lisaks muudele tegevustele tegutseb UPatras võõrkeeleõppe üksus ja elukestva õppe hariduskeskus. Ülikool juhib ärijuhtimise bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe programmi, mis järgib uusimaid teaduse arenguid ning hõlmab kõiki teemasid, mis on seotud ärijuhtimisega era-, avalikus ja mittetulundussektoris ning ettevõtluses.

CARDET

CARDET (Haridustehnoloogia teadus- ja arendustegevuse arendamise keskus) on Küprosel asuv sõltumatu, mittetulunduslik, valitsusväline teadus- ja arendusorganisatsioon. See on üks Euroopa-Vahemere piirkonna juhtivaid uurimis- ja arenduskeskusi, millel on globaalsed teadmised projektide kavandamise ja rakendamise, suutlikkuse suurendamise ja e-õppe vallas. CARDET on sõltumatult seotud ülikoolide ja institutsioonidega üle maailma, nagu Yale’i ülikool, Nicosia ülikool ja rahvusvaheline haridusmeedia nõukogu. CARDET on lõpetanud arvukalt projekte, mis on seotud suutlikkuse suurendamise ja planeerimise arendamisega hariduse ja kutseõppe, noorte toetamise, täiskasvanuõppe, kirjaoskuse, digitaalsete tööriistade, e-õppe, haridustehnoloogia ning marginaliseeritud rühmade ja pensionäride sotsiaalse integreerimisega.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031559]