Accessibility Tools

Sotsiaalse Roheinnovatsiooni ja Sotsiaalse Ettevõtlikkuse Edendamine Koolihariduses

e-Õpe

Platvorm koosneb väärtuslikust tööriistast gümnaasiumiõpilaste ja õpetajate digioskuste arendamiseks, digivahendite tõhusaks integreerimiseks õpetamis- ja õpikeskkonda ning digitransformatsiooni käsitlemiseks digivalmiduse ja -suutlikkuse arendamise kaudu

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031559]